Simulacija večnivojskih potreb po izdelkih

Izpis je namenjen prikazu (simulaciji) skupnih potreb sestavin za izdelek z več nivojsko sestavnico (izdelek v katerem nastopajo sestavine (podsestavi), ki imajo svoje materialne sestavnice) brez, da bi pri tem odprli delovni nalog za izdelek in za podsestave nižjih nivojev. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

 • Izdelek od do – izberemo razpon šifer izdelka za katerega izvajamo simulacijo potreb.
 • Skupina od do – izberemo razpon skupin izdelkov (ali jih izberemo iz preglednice).
 • Klasifikacija od do – izberemo razpon klasifikacij izdelkov (ali jih izberemo iz preglednice).
 • Oddelek od do – izberemo razpon oddelkov izdelkov (ali jih izberemo iz preglednice).
 • Tip artikla – izberemo tip artikla (ali jih izberemo več iz preglednice) za katerega izvajamo simulacijo potreb.
 • Za stranko – izberemo lahko stranko za katero izvajamo simulacijo potreb; pomeni, da se bodo upoštevali v simulaciji tisti izdelki, ki imajo v podatku »Za stranko« navedeno izbrano šifro stranke.
 • Količina – vpišemo količino izdelka za katero izvajamo simulacijo potreb.
 • Sestavina od do – izberemo razpon sestavin izdelka, ki jih želimo vključiti v rezultat simulacije.
 • Skupina od do – izberemo razpon skupin sestavin izdelka, ki jih želimo vključiti v rezultat simulacije.
 • Klasifikacija od do – izberemo razpon klasifikacij sestavin izdelka, ki jih želimo vključiti v rezultat simulacije.
 • Tip materiala – izberemo tip sestavin izdelka, ki jih želimo vključiti v rezultat simulacije.
 • Šifra skladišča – izberemo skladišča v katerih se kontrolira razpoložljivost zalog.
 • Datum veljavnosti sestavin – izberemo datum za katerega upoštevamo veljavnost sestavin sestavnice izdelkov v izpisu.
 • Izločiti zalogo skladišč izločenih iz planiranja – z izborom te opcije se v zalogi ne upoštevajo količe artiklov, ki se nahajajo na skladiščih izločenih iz planiranja (nekurantna zaloga).
 • Upoštevam prihod – izberemo ali se v simulaciji prikaže tudi podatek o prihodu sestavin na zalogo (odprta naročila dobaviteljem, nezaključeni delovni nalogi). V primeru, da je opcija izbrana, se razpoložljivost sestavin izračuna po enačbi: potreba – zaloga – prihod na zalogo. V kolikor opcija ni izbrana se razpoložljivost izračuna kot razlika med potrebo in trenutno zalogo.
 • Upoštevam odhod – v kolikor je podatek izbran, se prikažejo tudi podatki o predvidnemu odhodu sestavin iz zloge. Ustrezno se pri izračunu podatka »razlika« upošteva potem tudi odhod iz zaloge.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Z gumbom Tiskaj sta na voljo sta dva standardna izpisa simulacije:

Simulacija potreb po izdelkih

Izpis je razdeljen v dva sklopa. V prvem sklopu so prikazane zbirne potrebe sestavin izdelka (zbrane po vseh nivojih). Prikazuje se podatek o skupni potrebi sestavine, zalogi v izbranih skladiščih, prihodu na zalogo (če je tako izbrano v nastavitvenih podatkih) ter razlika (manjko ali višek). V drugem sklopu je prikazana rekapitulacija v kateri so podatki prikazani po dobaviteljih in po tipu artikla.

 

 

Simulacija vrednosti po izdelkih

Izpis poleg količinskega podatka o trenutni zalogi in prihodu na zalogo prikazuje tudi vrednost zaloge in vrednost prihoda na zalogo potrebnih sestavin.

 

 

Vrednost prihoda na zalogo je vrednost neizdobavljenih količin sestavine po odprtih naročilih dobaviteljev in/ali kalkulativna vrednost sestavine (polizdelka) na nezaključenih delovnih nalogih, kjer se sestavina nahaja kot izdelek.

Natisni