Knjiga plačil

Podatke, ki jih vknjižimo v Knjigo prihodkov in odhodkov ter Knjigo terjatev in obveznosti, program samodejno prenese in knjiži tudi v Knjigo plačil. Pogoj za to je, da gre za negotovinski način plačila. Knjigo plačil lahko samo pregledujemo, kar pomeni, da podatkov v njej ne moremo spreminjati. Seveda pa lahko označimo posamezen vnos in povemo, da je bil znesek plačan delno ali v celoti. Pri različici za društva velja to za Knjigo prejemkov in izdatkov ter Knjigo terjatev in obveznosti, medtem ko se pri drugih uporabnikih upoštevajo vknjižbe iz Knjige prejetih in izdanih listin.

 

 

V prvem stolpcu sta kratici PO ali TO, ki nam povesta, v kateri knjigi so shranjeni podatki o dokumentu. Ta je lahko knjižen v Knjigi prihodkov in odhodkov (PO) ali v Knjigi terjatev in obveznosti (TO).

Natisni