Vnos dajatev iz neto izplačil za pogodbene stranke

Okno za vnos dajatev iz neto izplačil za posamezno pogodbeno stranko odpremo, če kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert) . Prikaže se pogovorno okno v katero vnesemo povezavo pogodbene stranke z dajatvijo, ki jo želimo obračunati za to pogodbeno stranko.

Pogodbena stranka – mora pred tem obstajati v šifrantu Stranke, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če pogodbenik ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo pogodbeno stranko že predhodno vnesli v šifrant Stranke, lahko kar vpišemo njeno šifro ali pa jo poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Dajatev iz neto – mora pred tem obstajati v šifrantu Dajatve iz neto izplačil, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če dajatev ni še vnesena, jo dodamo v šifrant. Če pa smo jo že predhodno vnesli v šifrant Dajatve iz neto izplačil, lahko kar vpišemo šifro dajatve ali pa jo poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

 

Natisni