Gumb "menajava sestavine"

Funkcija je namenjena menjavi sestavine v materialnih sestavnicah delovnih nalogov. Funkcija je dosegljiva le z desnim klikom miške na preglednici delovnih nalogov.

Funkcijo je aktivna za vse operaterje/skupine lahko pa se dodatno varuje preko varnostnega sistema »VRP – PREGLEDNICA DELOVIH NALOGOV, Menjava sestavine«.

Po zagonu funkcije, se odpre izborno okno menjave sestavine razdeljeno na dva zavihka:

Zavihek »Izbor nalogov« je namenjen izboru delovnih nalogov na keterih želimo izvesti menjavo sestavine:

 • Leto DN od do – izberemo letnico delovnih nalogov; predlaga se letnica iz preglednice.
 • Knjiga DN od do – izberemo razpon šifer knjig delovnih nalogov ali le te izberemo »iz preglednice«; predlaga se knjiga iz preglednice.
 • Številka DN od do – omejimo se lahko na razpon številk delovnih nalogov oziroma številke izberemo »iz preglednice«; predlaga se številka delovnega naloga iz preglednice.
 • Datum DN, Pričetek izdelave, Rok izdelave od do – izbor nalogov lahko omejimo tudi po datumih.
 • Izdelek od do – omejitev lahko izvedemo tudi po razponu šifer izdelkov ali le te izberemo »iz preglednice«.
 • Povezana šifra artikla – delovne naloge lahko izberemo tudi preko povezane šifre artikla (izdelka).
 • Skupina, klasifikacija, oddelek od do – delovne naloge lahko izberemo tudi preko razpona skupin, klasifikacij ali oddelkov izdelkov. Te lahko izberemo tudi »iz preglednice«.
 • Naročnik, kooperant od do – delovne naloge lahko izberemo tudi prek šifer strank naročnikov ali kooperantov.
 • Stroškovno mesto, stroškovni nosilec od do – menjavo sestavin lahko omejimo tudi na delovne naloge izbranih stroškovnih mest ali nosilcev.

 

Zavihek »Sestavine« je namenjen določitvi sestvine, ki jo želimo menjati na izbranih delovnih nalogih:

 • Stara sestavina – vpišemo (poiščemo) šifro obstoječe (stare) sestavine. Pod poljem se nahaja gumb »Iz nalogov«, ki pokaže samo tiste sestavine, ki jih vsebujejo izbrani delovni nalogi.
 • Nova sestavina – vpišemo (poiščemo) šifro sestavine za katero želimo menjati staro sestavino.
 • Faktor povečanja – v kolikor bo nova sestavina faktorsko odvisna od stare sestavine, potem vnesemo faktor spremembe količine (npr. faktor 2 bi pomenil, da bo nova sestavina imela 2x večjo količino v sestavnici delovnega naloga, kot jo je imela stara sestavina.
 • Dodatek v količini – v kolikor je faktor povečanja enak 1 lahko novi sestavini vnesemo pozitiven ali negativen dodatek v količini. Ta dodatek se bo prištel (odštel) k obstoječi količini stare sestavine.

 

Menjavo izvedemo preko gumba »Potrdi«. Poleg menjave sestavine se bo za delovne naloge v katerih se je menjava izvedla posodobila tudi njihova kalkulacija. Menjava sestavin se ne izvede za delovne naloge, ki so zaključeni.

 

Triki:

V kolikor želimo obstoječi količini sestavine umakniti porabo v delovnem nalogu (jo dejansko ne bomo vgradili), potem v polje »stara sestavina« in »nova sestavina« vpišemo šifro obstoječe sestavine in dodelimo »faktor povečanja« enak 0. Tako bo sicer sestavina ostala v sestavnici delovnega naloga, bo pa njena količina v sestavnici enaka 0.

Natisni