Registracija časa - dodajanje skupnega dogodka več zaposlenim hkrati - Javni sektor + gospod.

Navodilo za dodajanje skupnega dogodka (npr. izredni dopust, čakanje na delo,...) v administracijskem modulu Registracije časa npr. skupini zaposlenih za določeno obdobje.

OPZ  - Skupni dogodek v REG

 

Natisni