Urejanje sestavine

Sestavine spreminjamo tako, da najprej v preglednici Sestava izberemo zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani sestavini.

Natisni