Verzija 2021.08.001 z dne 04.06.2021

Omogočen vpogled v šifrant stopenj DDV:

  • Urejana je tudi možnost vnosa stopenj DDV za tuje države, z izjemo Hrvaške in Srbije,
  • Brisanje ročno dodanih stopenj DDV,
  • Vpogled in filtriranje na preglednici stopenj DDV.

Natisni