Razdelek: Šifranti

Številka šifranta za stranke –  Podatek je obvezen. Številka naj bo iz intervala od 001 do 999. Program predlaga številko uporabnika DOP.

Številka šifranta za zaposlene –  Podatek je obvezen. Številka naj bo iz intervala od 001 do 999. Program predlaga številko uporabnika DOP.

Številka šifranta za konte – Podatek je obvezen. Številka naj bo iz intervala od 001 do 999. Predlaga se številka uporabnika programa DOP.

Številka šifranta za SM in SN – Podatek je obvezen. Številka naj bo iz intervala od 001 do 999. Program predlaga številko uporabnika DOP.

Natisni