Verzija 2020.06.001

  • Urejena delitev skupnega zneska prispevkov po obračunskih vrsticah v primeru obračuna refundacij.
  • Urejen prikaz naziva zaposlenega v primeru tiskanja obračunskih listov za izbrano obdobje.
  • Urejen prikaz 4-mestnega limita pri tiskanju individualnega zahtevka za refundacijo nadomestil.
  • Urejeno tiskanje podatkov prenosa v dvostavno knjigovodstvo v primeru daljših šifer kontov. 
  • Karton zaposlenega
    • Omogočeno shranjevanje kartona zaposlenega v dokumentni sistem.
    • Omogočeno pošiljanje kartona zaposlenega po elektronski pošti.

Natisni