Število menijev

Okno Število menijev za nastavitvene podatke.

·      Datum od do – vnesemo datume. Privzeta vrednost je datum tekočega jedilnika na drevesni preglednici. Prazno pomeni, da meje ni.

·      Enota – vnesemo šifro enote iz šifranta Enote. Privzeta vrednost je šifra tekoče enote na drevesni preglednici. Prazno pomeni vse.

·      Opis liste – vnesemo opis, ki se bo izpisal v glavi liste.

·      Izpis nastavitev – izberemo, ali se na koncu izpišejo tudi nastavitve ali ne.

Lista izpiše število posameznih menijev po obrokih, dnevih in enotah za izbrane datume in enoto.

 

 

Natisni