Evidenca o prodaji storitev TS

Obdelava je namenjena prikazu in izpisu evidence trgovine na drobno o prodaji storitev, t.j. pozicije na dokumentih negotovinske in gotovinske prodaje z artikli tipa S. Ob izboru v meniju »Knjiženje« se nam odpre okno Evidenca o prodaji opravljenih storitev v trgovini na drobno – TS v katerem določamo izpis evidence.

  • Leto – leto prikaza, predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico.
  • Datum od do – vpišemo oziroma izberemo iz koledarja datume prikaza. Če polji pustimo prazno, se prikaže/izpiše celotna evidenca za izbrano leto.
  • Zaporedna številka od do – vpišemo zaporedne številke prikaza prikaza. Če polji pustimo prazno, se prikaže/izpiše celotna evidenca za izbrano leto.
  • Naziv liste – vpišemo poljuben naziv izpisane liste.
  • Izpis nastavitev – če je okence odkljukano, se izpišejo tudi nastavitve izpisa.

Natisni