Inventure

Obdelava je namenjena inventuri artiklov. Sestavljena je iz priprave inventure, vnosa popisnih listov, izpisa rezultata inventure in knjiženja inventurnih razlik v prometne podatke (knjiži se kot izdaja artiklov).

Ob izboru programa se odpre preglednica Inventure.

V zgornjem delu preglednice se nahaja podatek:

Leto – pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto dokumentov.

Poslovalnica – vnesemo ali izberemo poslovalnico, za katero bomo pripravljali inventuro.

 

Na preglednici za trenutno knjižno leto, sta aktivni ikoni »vnesi zapis« in »popravi zapis«. Za ostala leta pa le »popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto dokumentov inventure. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki dokumenta, datumu dokumenta in statusu.

Natisni