Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice

Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje »Promet po mesecih« z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico, so za izbrano iz preglednice prvega nivoja, prikazani naslednji podatki:

šifra, naziv (1 in 2) in merska enota artikla

šifra in naziv gruče blaga ali

šifra in naziv konta zaloge

Razvrščena je po naraščajočem stolpcu »Mesec«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev »Količina prejema«, »Vrednost prejema«, »Količina izdaje« in »Vrednost izdaje«.

Ob kliku na gumb  - Graf (Alt G) prikažejo podatki v grafični obliki.

 

 

 

Natisni