Zavihek »Povezave« - Alt + V

Nastavitve povezav naredimo tako, da ob odprtju nastavitev programa gremo na zavihek »Povezave«.

Na zavihek Povezave vnesemo naslednje podatke:

 • Številka šifranta za artikle – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant artiklov z drugim uporabnikom. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.
 • Številka šifranta za stranke – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant strank z drugim uporabnikom. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.
 • Številka šifranta za SM in SN – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev z drugim uporabnikom. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.
 • Številka šifranta za delovnih mest/zaposlenih – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant delovnih mest/zaposlenih z drugim uporabnikom. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo.
 • Številka uporabnika za MSP – vnos uporabnika MSP.
 • Številka uporabnika za OSP – vnos uporabnika OSP (povezava še ni aktivna).
 • Številka uporabnika za NDK –  vnos uporabnika NDK.
 • Številka uporabnika za SER –  vnos uporabnika SER (če želimo skupen izpis opravljenih ur dela VRP + SER).
 • Številka uporabnika za QM –  vnos uporabnika QM (če povezujemo modul VRP z modulom QM). 
 • Številka uporabnika za OSD –  vnos uporabnika OSD.
 • Številka uporabnika za OPZ –  vnos uporabnika OPZ. Nastavitev je aktivna le, če je vklopljena opcija spremljanje dela.
 • Številka šifranta za zaposlene – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant zaposlenih z drugim uporabnikom. Navzkrižno povezavo šifrantov ne priporočamo. Nastavitev je aktivna le, če je vklopljena opcija spremljanje dela.
 • Številka uporabnika za DN –  vnos uporabnika DN (če želimo vzpostaviti povezavo s programom DN).
 • Preglednica delovnih nalogov – izberemo lahko do 5 lastnosti po meri, ki se bodo prikazovale med kolonami preglednice delovnih nalogov.

 

Natisni