Verzija 2020.08.001 z dne 12.6.2020

  • Zapis v OSD - urejeno zaokroževanje v primeru, ko zapisujemo v OSD več osnovnih sredstev
  • Uvoz iz Knjige Pošte - na prejeti račun se prenaša tudi podatek o stroškovnem mestu
  • Uvoz eRačunov - ePošter - odpravljena napaka, ki se je pojavljala v primerih, ko je priponka eračuna vsebovala v nazivu znak "/"

Natisni