Usklajevanje plačil

Program omogoča dodano usklajevanje računov in plačil. Izbranim zapisom v tabeli računov najprej ažurira podatek Znesek plačil = 0. Nato poišče za vsak izbran račun v tabeli računov vse pripadajoče zapise v tabeli placil (ključ: šifra Vrste računa, Leto računa, Številka računa) in ažurira podatek SPRRacuni. ZnesekPlacil = å SPRPlacila.ZnesekPlacila.

Natisni