Splošno

V tem zavihku vnesemo šifro denarne enote in podatke, ki se bodo izpisali na obračunskem listu, rekapitulacijah in obrazcih:Šifra uslužbenca DURS – vpišemo šifro, ki se izpiše na obrazcih REK

Natisni