Zavihek Splošno

Razdelek Zaposlen v tej organizaciji

Od dne – vpišemo od katerega dne je delavec zaposlen v tej organizaciji. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Od meseca – vpišemo od katerega meseca je delavec zaposlen v tej organizaciji. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Do dne – vpišemo do katerega dne je delavec zaposlen v tej organizaciji. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Do meseca – vpišemo do katerega meseca je delavec zaposlen v tej organizaciji. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Številka obdobja delovnega časa – vpišemo številko obdobja delovnega časa zavezanca. Podatek mora biti izpolnjen tudi na drugem zavihku Delovni čas zavezanca.

 

Razdelek Zavarovalna doba

Mesecev – vpišemo število mesecev zavarovalne dobe. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Dni – vpišemo število dni zavarovalne osnove. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

 

Razdelek Plača

Število ur rednega delovnega časa  – vpišemo število ur rednega delovnega časa. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Število ur za delo, daljše kot poln delovni čas (nadure) – vpišemo število nadur. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Plača EUR  – vpišemo bruto plačo zaposlenega. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Plačan prispevek EUR – vpišemo plačan prispevek . Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

 

Razdelek Nadomestilo plače za ves čas zadržanosti od dela (1)

Podatke o boleznini se zbere ločeno za vsako leto osnove za boleznino posebej. V enem letu je lahko osnova za eno ali dve leti.

Ure boleznine se zbere po letih in potem izpolni podatke enega ali obeh razdelkov

Skupno število ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo – vpišemo število ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Leto, iz katerega je vzeta osnova – vpišemo leto, iz katerega je vzeta osnova za boleznine. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

 

Razdelek Nadomestilo plače za ves čas zadržanosti od dela (2)

Če ima zaposleni boleznine z osnovo iz dveh let se izpolni še podatke drugega razdelka

Skupno število ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo – vpišemo število ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Leto, iz katerega je vzeta osnova – vpišemo leto, iz katerega je vzeta osnova za boleznine. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

 

Razdelek Obdobje zavarovanja, ki se šteje s povečanjem (beneficirano)

Od – datum začetka obdobja delovne dobe s povečanjem

Do - datum konca obdobja delovne dobe s povečanjem

Dejansko trajanje mesecev  – vpišemo dejansko trajanje mesecev za obdobje zavarovanja, ki se šteje s povečanjem. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Dejansko trajanje dni – vpišemo dejansko trajanje mesecev za obdobje zavarovanja, ki se šteje s povečanjem. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Šifra – vpišemo šifro beneficiranega dela. Ko nočemo, da se podatek na obrazcu prikazuje, ga ne obkljukamo. Če želimo, da se na obrazcu izpiše 0, podatek obkljukamo in v okno vpišemo vrednost 0.

Prispevek – znesek prispevka ZPIZ za delovno dobo s povečanjem

Natisni