Brisanje podatkov

Ob kliku na gumb  -Briši zapis (ali tipka Delete) se izbriše vrstica Delovni čas zavezanca. Če je obdelava zaključena brisanje ni dovoljeno, zato je potrebno obdelavo odpreti pred brisanjem.

Natisni