Pregled artikli - zaloge, cene

Preglednica Artikli – zaloge cene, je namenjena izboru artiklov iz šifranta artiklov s hkratnim prikazov podatkov o zalogah in cenah. Zaženemo jo s pomočjo izbora gumba  ali tipke F8 na polju za vnos šifre artikla pri vnosu vrstic prometa. S tipko F8 lahko preglednico zaženemo tudi na glavnem meniju.

Nad preglednico lahko vnesemo naslednje nastavitve prikaza preglednice:

Tip artikla - vpišemo artikel oziroma izberemo tip artikla, ki jih želimo prikazati.

Tip skladišča – vpišemo ali izberemo tip skladišča za prikaz zalog.

Skladišče – vpišemo ali izberemo šifro skladišča, katerega zaloge želimo prikazati. Če je polje neizpolnjeno, se prikažejo skupne zaloge za izbrani tip skladišča.

Skupina sk. – skupina skladišč - vpišemo ali izberemo skupino skladišč. Če je polje izpolnjeno, se prikažejo skupne zaloge iz vseh skladišč določene skupine.

Cenik – vpišemo ali izberemo šifro cenovnega področja za prikaz cen. Če je polje neizpolnjeno, se prikaže zadnja nabavna cena iz prejemov MSP. Če uporabnik nima dostopa do nabavnih cen oziroma do cenikov z omejenim dostopom, se le-ti ne prikazujejo.

Prikaz zaloge 0 – izberemo ali želimo prikazati artikle brez zaloge ali ne.

Artikli brez cene – izberemo ali želimo prikazati artikle brez cene v izbranem ceniku ali ne.

Aktivni/Neaktivni – izberemo ali želimo prikazati ali ne artikle, ki so označeni kot neaktivni.

Razvrščanje – izberemo če želimo sortirati podatke po stolpcih.

Vsi zapisi – izberemo če želimo prikaz vseh artiklov brez številčne omejitve postavk.

Zbirni podatki – izberemo če želimo pod postavkami prikazati seštevek stolpca »Zaloga« kot »Količina zaloge« in seštevek zmnožkov stolpcev »Zaloga« in »Cena« kot »Vrednost zaloge«.

 

Večino nastavitev si program zapomni in jih naslednjič predlaga kot privzete nastavitve. Če na vrstici z artiklom pritisnemo tipko F7, se nam odpre okno za hitri pregled podatkov o artiklu.

Vrstice brez zaloge se prikažejo obravano rdeče.

Natisni