Kontrolni pregled vrst obračuna po zaposlenih

Nad preglednico zaposlenih pri Neposrednem vnosu nam gumb za tiskanje  omogoča izpis Kontrolnega pregleda vrst obračuna po zaposlenih. Na njem se za izbrane zaposlene izpišejo vse obračunske vrste, ki so jim bile vnesene pri posrednem in neposrednem vnosu skupaj z analitikami (SM, SN, Referent, DN, Stranka), če to želimo. Pred izpisom določimo nastavitvene podatke:

Od Do zaposlenega – program predlaga izpis za vse zaposlene, za katere je bil narejen vnos obračunskih vrst v izbranem obračunskem obdobju. Sami lahko omejimo izpis.

Za SM – izpis lahko omejimo le na zaposlene, ki delajo na izbranem stroškovnem mestu.

Vsako SM na nov list – potrdimo, če želimo imeti izpis ločen po stroškovnih mestih.

Tiskam samo vrstice z urami brez zneskov – ob potrditvi se pod posamezno obračunsko vrsto za zaposlenega izpišejo samo vrstice z urami (brez pripadajočih zneskov).

Tiskam analitike – ob se pod posamezno obračunsko vrsto za zaposlenega izpišejo še šifre stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta, stranke in oznaka delovnega naloga, če so bili ti podatki predhodno vneseni.

Opis liste – se izpiše v glavi kontrolnega pregleda.

 

Natisni