Povezave

Na zavihku Povezave (Alt V) vnašamo naslednje podatke:

  • Šifra šifranta za stranke – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant strank z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.
  • Šifra šifranta za artikle - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant artiklov z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.
  • Šifra šifranta za zaposlene - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant zaposlenih z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.
  • Šifra šifranta za SM in SN - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.
  • Šifra šifranta za analitike - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant analitik z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.
  • Številka uporabnika  MSP – vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Materialno skladiščno poslovanje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko bi želeli knjižiti porabljen material v materialno skladiščno poslovanje. Če je podatek izpolnjen se na Servisnih nalogih aktivira poseben gumb – Knjiženje iz MSP. V nasprotnem primeru ostane gumb neaktiven.
  • Številka uporabnika FAK – vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Fakturiranje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo, da se pripravijo računi iz servisnih nalogov.  Če je podatek izpolnjen se na Servisnih nalogih aktivira poseben gumb  - Knjiženje v FAK. V nasprotnem primeru ostane gumb neaktiven.
  • Številka uporabnika NDK – vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Naročila dobaviteljem in kupcev oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo, da se pripravijo naročila dobaviteljev iz potreb servisnih nalogov.  Če je podatek izpolnjen se na Servisnih nalogih aktivira poseben gumb  - Priprava naročil dobaviteljem. V nasprotnem primeru ostane gumb neaktiven.
  • Številka uporabnika OSD – vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Osnovna sredstva oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko želimo, da se naprava poveže z šifro osnovnega sredstva (naše lastne naprave).
  • Številka uporabnika TDR – vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Trgovina na drobno oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, imamo zalogo materiala vodeno v maloprodajnem programu (TDR).  

Natisni