Razredi

Šifrant Razredi hrani seznam vseh razredov od prvi do deseti razred.

Podatke o razredih lahko samo popravljamo (naziv razreda), ne moremo pa vnašati novih.

Natisni