Verzija 2020.03.002

  • Naročila kupcev – prenos naročil v delovne naloge; odpravljene težave, ko se naročilo kupca po prenosu v delovne naloge VRP ni označilo, da je bilo preneseno v delovne naloge.

Natisni