Zavihek »Ostalo«

Zavihek je namenjen vnosu povezanih stroškov (npr. kooperanti) pri izvajanju delovnega naloga.

Zavihek je razdeljen na glavo in preglednico. V glavi vnašamo naslednje podatke:

·      Popust – vnesemo % popusta, ki ga bomo priznali na prodajno vrednost ostalih stroškov.

 

Preglednica deluje po principu standardnega SAOP vrstičnega vnosa. Podatki, ki se vnašajo v vrstico so:

·      Vrstica – predstavlja zaporedno številko vrstice v preglednici. Podatek se dodeli samodejno.

·      Naziv stroška – vnesemo naziv stroška.

·      Predvidena lastna vrednost – vpišemo lahko predvideno lastno vrednost stroška.

·      Lastna vrednost – vnesemo lastno vrednost stroška (prvič se predlaga iz predvidene).

·      Predvidena prodajna vrednost – vpišemo lahko predvideno prodajno vrednost (prvič se predlaga iz lastne vrednosti).

·      Prodajna vrednost – vnesemo prodajno vrednost stroška (prvič se predlaga iz predvidene).

·      Opis – vnesemo lahko poljuben dodaten opis (opombo) stroška.

·      Stranka – vpišemo lahko stranko na katero je vezan strošek, po vnosu/izboru se izpolni tudi »Naziv stranke«.

·      Dokument – vpišemo lahko vezni dokument na katerega se nanaša strošek.

·      Opis – vnesemo lahko poljuben dodaten opis (opombo) stroška.

·      Delo opravljeno – vnesemo lahko kdaj je bil strošek opravljen.

·      Področje – možnost vnosa poljubnega besedila (področje svetovanja). Podatek je aktiven le v kolikor so v nastavitvah programa vključene dodatne analitike. Podatek je strogo namenjen revizijskim hišam (potreben je za pripravo revizijskega poročila).

·      Str.naziv– možnost vnosa poljubnega besedila (naziv stranke). Podatek je aktiven le v kolikor so v nastavitvah programa vključene dodatne analitike. Podatek je strogo namenjen revizijskim hišam (potreben je za pripravo revizijskega poročila).

 

Obstoječo (označeno)  vrstico lahko tudi kopiramo v novo preko gumba  (kopiraj zapis).

 

Preglednica ima tudi gumb Premeči (Alt+E), s katerim lahko spreminjamo vrstni red obstoječih vrstic v preglednici. Po izboru tega gumba se odpre okno Razvrščanje ostalih stroškov:

 

 

V oknu poiščemo (označimo) vrstico, kateri želimo spremeniti vrstni red in jo preko gumba Gor (ALT+G) oziroma Dol (Alt+D) pomaknemo na želeno mesto.

 

Nad preglednico se nahaja tudi gumb (funkcija) »Prenos iz ND »preko katerega lahko v zavihek ostalo prenesemo izbrane vrstice naročil dobaviteljem.  Gumb je aktiven le, če je v nastavitvah programa vzpostavljena povezava z uporabnikom programa NDK (Dobavitelji in kupci).

Funkcija najprej vpraša za »faktor povečanja prodajne vrednosti«:

S tem faktorjem se bodo naročene vrednosti izbranih vrstic naročila (ki bodo vstopile v lastno vrednost) pomnožile in prenesle v prodajno vrednost vrstic na zavihku ostalo.

 

Sledi izbor naročila dobavitelja:

 

in v zadnjem koraku izbor vrstic naročila dobavitelja

 

Natisni