verzija 2017.14.000 z dne 1.12.2017

  • Priprava plačilnih nalogov
    • Odpravljena težava pri pripravi plačilnega naloga, ko se je pred kontrolno številko vrinil pomišljaj

Natisni