Uvoz podatkov SIMTRO

SIMTRO je program za vpis in vodenje evidence otrok v vrtcu. SAOP je dopolnil program Obračun storitev s kodo za vrtce, ki omogoča obračun medmesečnih sprememb in poračunov tako, da je mogoč uvoz podatkov iz programa SIMTRO.

Najprej je potrebno v programu SIMTRO pripraviti datoteko s podatki otrok, lahko vključite tako novince kot že obstoječe otroke, katerim se je npr. spremenila skupina.

POMEMBNO:

V programu SIMTRO je potrebno pri vzpostavitvi novih oddelkov uporabiti identične šifre oddelkov in šifre enot, kot se jih uporablja v programu za Obračun storitev OST. Če OST oznake oddelka ne bo poznal, te spremembe ali novega zapisa ne bo uvozil!

Enako velja za občine. Edina izjema so tujci, ki so v SIMTRO zapisani, kot da spadajo v občino 0000000.

OPOZORILA:

·      Pred uvozom svetujemo pripravo arhive.

·      Preverite, ali imate skupine ustrezno odprte v šifrantu Skupine in občine v Občine doplačniki.

·      Podatki se prenašajo s primerjavo EMŠO, zato naj bi imeli vsi otroci v OST vnesen podatek EMŠO

·      Uvažajo lahko tudi novi otroci (v OST ni otroka z EMŠO iz datoteke), pri čemer je privzeto, da je plačilni razred 8 (80%), da se starostno obdobje izračuna iz EMŠO.

·      Uvoz je pripravljen tako, da se iz naziva in naslova otroka, matere, očeta, skrbnika uvaža prvih 30 znakov. V primeru, da so podatki v datoteki daljši, jih odreže.

 

Nato zaženete v OST àŠifranti àOtroci àgumb Uvoz podatkov àUvoz iz SIMTRO:

·      Datum spremembe: vnesete datum, od katerega naprej se bodo podatki otrok vodili v zgodovini otroka oz. od katerega datuma naj se zabeleži popravek iz datoteke SIMTRO.

·      Način prenosa: Samo dodajanje zapisov pomeni, da se bodo podatki o otrocih dodajali, če v OST ni zapisane še EMŠO iz datoteke SIMTRO, pri čemer je privzeto, da je plačilni razred 8 (80%), da se starostno obdobje izračuna iz EMŠO in se skupina sestavi iz oddelka v programu SIMTRO. Popravljanje in dodajanje zapisov pomeni, da se bodo popravljali na obstoječih otrocih tudi podatki naziv, naslov in občina otroka, skupina, naziv, naslov, EMŠO in davčna številka matere, očeta in skrbnika

Natisni