Potrdilo o višini plače ZZZPB-UPB1

 

Na tem obrazcu se tiskajo podatki plač ob prenehanju zaposlitve za uveljavljanje pravic do zavarovanja za Zavodu za zaposlovanje. Izpolnijo se podatki za 12 mesecev pred prekinitvijo zaposlitve. Za mesece, v katerih zaposleni ni prejel plače se izpolni znesek osnovne plače z dodatkom za delovno dobo, ki bi jo takrat prejel. Nastavitveni podatki so :

Za zaposlenega –  vnese ali izbere se zaposlenega, za katerega želimo natisniti obrazec

Zadnja mesec izplačila, ki se upošteva v izpisu – vnesti je treba leto in mesec zadnjega izplačila, ki se še upošteva v izpisu. Od vključno tega obračuna se tiska podatke do 12 preteklih plač.

Pred izpisom se odpre vnosna preglednica s podatki plač. Obvezno je treba vnesti podatke za manjkajoče mesece v stolpec Osnovna plača z minulim delom. Po potrditvi vnosa se obrazec lahko natisne.

Natisni