Tiskanje Odpremni nalog

Ob tej izbiri se odpre naslednje nastavitveno okno za izpis:

V tem oknu izberemo nastavitve glede na katere se bo naredil izpis.

Ob potrditvi nastavitev nam program predlaga še izpis. Glede na to, če je bil kakšen izpis izoblikovan:

 

Ob izbiri se potem prikaže ali natisne naslednji izpis:

Natisni