Zavihek Ostali podatki

Prikažejo se podatki:

Tarifni razred

Razred – šifra tarifnega razreda iz kadrovskih podatkov zaposlenega.

Plača – znesek bruto plače za navedeni tarifni razred.

Dopust

Odločba – oznaka odločbe o letnem dopustu.

Star dopust (odobren) – št. ur odobrenega starega dopusta.

Letni dopust (odobren) – št. ur odobrenega letnega dopusta.

Relacija

Razdalja – vsota števila kilometrov za prevoz na delo in z dela vseh relacij.

Znesek prevoza – vsota cen javnega prevoza (npr. dnevna cena avtobusne vozovnice) za vse relacije.

Delovno mesto

Delovno mesto – šifra in naziv delovnega mesta zaposlenega.

Ocena – ocena za delovno mesto.

Olajšave

Odstotek (zaposleni) – odstotek olajšav za vzdrževane družinske člane.

Znesek (zaposleni) – izračunani znesek olajšav za vzdrževane družinske člane.

Odstotek (splošno) – odstotek splošne olajšave.

Znesek (splošno) – izračunani znesek splošne olajšave.

Samoprispevki in sindikat

Krajevna skupnost za samoprispevke – šifra in naziv krajevne skupnosti, za katero se obračunajo samoprispevki.

Občina za samoprispevke – šifra in naziv občine, za katero se obračunajo občinski samoprispevki.

Sindikat za članarino – šifra in naziv sindikata, za katerega se obračuna članarina.

Natisni