Obračun oskrbnine za mesec maj

Na tej povezavi bomo posodabljali navodila za pripravo obračuna v vrtcih za mesec maj.

Na podlagi okrožnice MIZŠ številka: 6030-2/2020/15 z dne 28.5.2020 smo napisali navodila glede priprave obračuna za mesec maj, tako kot je predvideno v okrožnici, da starš plača samo za tiste dni, ko je bil otrok v vrtcu.

Obračun lahko naredite z verzijo 2020_07_006, vendar morate obvezno že pred namestitvijo verzije narediti izdelavo rezervne kopije obračuna storitev! Verzija bo na voljo v četrtek, 4.6. zjutraj.

Navodila

Izšla je verzija 2020_07_007.  S to verzijo morate narediti obračun vsi, ki imate dodatni popust občine ali pa imate na programih nastavljeno fiksno število dni.

Zadnja posodobitev obvestila: 8.6.2020 08:25

Natisni