Verzija 2021.08.001 z dne 7.6.2021

 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek naslov dostave, ki ga lahko vpišemo ročno, izberemo iz seznama lokacij stranke delovnega naloga oziroma se predlaga, kot privzeta lokacija, če je tako na stranki določeno.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek datum pričetka, ki predstavlja datum na katerega naj bi se pričela dela delovnega naloga.
 • Lastnosti po meri – vpeljali smo sistem lastnosti po meri na delovnih nalogih:
  • Na knjigo delovnih nalogov smo dodali nov zavihek »Lastnosti po meri« v katerega lahko vpišemo seznam lastnosti po meri, ki se bodo dodelile delovnemu nalogu. Lastnostim lahko predpišemo tudi vrednosti.
  • Na knjigah delovnih nalogov smo v izvoz/uvoz šifranta dodali tudi možnost izvoza/uvoza lastnosti po meri.
  • Na delovnem nalogu je dodan nov zavihek »Lastnosti po meri«, ki se izpolni z prednastavljenimi lastnostmi definiranimi na knjigi delovnih nalogov.
  • V primeru kopiranja delovnih nalogov se lastnosti po meri (seznam in vrednosti) prenesejo iz izvornega delovnega naloga na kopiran delovni nalog.

Natisni