Verzija 2019.13.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »razpis podrejenih DN« smo naredili dve dopolnitvi:
    • dodali smo možnost določitve knjige delovnih nalogov iz artikla,
    • knjiga podrejenih delovnih nalogov se predlaga iz nastavitev funkcije, če v nastavitvah ni opredeljena pa se predlaga knjiga iz preglednice delovnih nalogov.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »serijsko knjiženje DN« se v primeru, da izberemo opcijo knjiženja po »razpisani količini« izvede kontrola nad zajetimi delovnimi nalogi. Preverja se ali zajeti nalogi nimajo že knjižene količine izdelka.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »menjava sestavine« so uvedene določene spremembe; sedaj se podatki leto, knjiga in številka delovnega naloga že predlagajo glede na delovni nalog, ki je bil označen na preglednici nalogov. Pri izbiri sestavine pa imamo možnost izbora tudi samo sestavin, ki jih vsebujejo izbrani delovni nalogi.
  • Knjiženje -delovni nalogi; po končanem serijskem knjiženju delovnih nalogov preglednica nalogov ohrani filtre in »zadetke«.
  • Knjiženje – plan proizvodnje; izhod iz plana proizvodnje preko tipke »Esc« sedaj deluje.
  • Izpisi – tedenski prikaz potreb; na preglednici tedenskega prikaza potreb je dodana bližnjica (F6) in gumb »Pripadnost«, ki za označeno vrstico preglednice (artikel) prikaže pripadnost po modularni sestavnici.

Natisni