Objekti

Pri Evidenci proračunskih postav je objekt neobvezen podatek. Plani in evidenca je lahko tudi samo po proračunskih postavkah.

V šifrant se vnašata podatka Šifra in Naziv objekta, ki sta obvezna podatka in po želji še Opomba.

Natisni