verzija 2017.01.000

Izpisi in pregledi – Odprte postavke

  • Dodana možnost, da na preglednici prikaže vrstice z vsotami za posamezno stranko ali konto. Prav tako je možno izbrati za prikaz samo vsoto po stranki oz. kontu.
  • Pri izvozu iz tabele v excel preko čarovnika se prenese tudi podatek o sklicu
  • Dopolnitev delovanja SID poročanja - pohitritev, dopolnitev preglednice in izvoza podatkov

 

Dnevne obdelave - Plačevanje

  • Dodana je možnost razdelitve plačila na poljubno število delov po znesku.

 

Natisni