Prehod v novo leto

Obdelava je namenjena zaključevanju obstoječega knjižnega leta in odpiranju novega. Po otvoritvi novega knjižnega leta ni možno več knjižiti v preteklo leto. Otvoritev se izvede za vse tipe skladišč hkrati. Podatki so zapisani v prometnih podatkih v obliki prejema.

To operacijo lahko poženejo le tisti prijavljeni v program, ki imajo to pravico. V nastavitvah morajo imeti nastavljen 1. nivo.

Najprej se odpre okno Prehod v novo leto s prikazanim opozorilom.

Gumb  - Opusti (Alt O) nas vrne v osnovni meni.

Gumb  - Potrdi (Alt P) odpre okno preglednica Prehod v novo leto. Na preglednici je aktiven le gumb za popravljanje zapisov.

Gumb  - Kontrola podatkov prometa (Alt K) zažene obdelavo, s katero preverimo eventalne napake v zbirnih podatkih: napake glede količin in vrednosti zaloge, obstoja šifer v šifrantu artiklov ter ustreznost tipa artikla. Če obdelava izpiše napake, je priporočljivo prekiniti prehod in najprej urediti prometne podatke.

 

Preglednica prikazuje aktivne tipe skladišč, kjer najprej označimo izbrani tip skladišča nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno Prehod v novo leto s podatki o izbranem tipu skladišča kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo tipa skladišča.

Tip skladišča - podatek se na tem mestu le prikazuje.

Vrsta prometa – vpišemo vrsto prometa oziroma jo s klikom na gumb  izberemo iz šifranta Vrste prometa, ki mora biti prejem. Na tem mestu lahko vrste prometa vnašamo, popravljamo in brišemo.

Datum – predlaga se tekoči datum, lahko pa ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj obdobja iz nastavitvenih podatkov.

Dokument – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument.

Gumb  - Potrdi (Alt P) sproži prehod v novo leto. Po zaključeni obdelavi javi naslednje sporočilo.

Natisni