Plačila: ročno vnašanje plačil

Račune za katere želimo knjižiti plačila lahko poiščemo po različnih kriterijih: datumu, nazivu vrste računa, stranki, nazivu stranke, ... Ko najdemo želen račun lahko dvakrat kliknemo na njega (kjerkoli v vrstici) ali pa ga označimo in pritisnemo na gumb Popravi zapis, da se nam odpre spodnje okno.

V tem oknu moramo izpolniti:

  • Vrsta plačila - vpišemo šifro vrste računa oziroma jo poiščemo v šifrantu Vrste plačil.
  • Datum plačila - vpišemo datum plačila računa ali pa ga vnesemo s pomočjo koledarčka. Predlaga se nam tekoči datum. Program vam ne bo dovolil knjižiti plačila, ki je vezano na preteklo leto.
  • Znesek plačila - vnesemo znesek plačila. Za določen račun lahko vnesemo več plačil. Program predlaga vedno razliko med zneskom računa in vsemi že vnesenimi plačili.
  • Opis plačila - vnesemo poljuben tekst, običajno je to številka izpiska oziroma paketa, ki ga knjižimo.
  • Obdobje – vpišemo šifro obdobja oziroma jo izberemo v šifrantu obdobij.

Natisni