Obvezni elektronski računi po 1. 1. 2015 za javni sektor in gospodarstvo

S 1.1.2015 bodo morali vsi proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki. To pomeni, da bodo morale vsi (pravne in fizične osebe) pošiljati proračunskim uporabnikom le e-račune.

Ker gre za pomembno novost, navajamo v spodnjem dokumentu nekaj več informacij in planirane aktivnosti v povezavi s tematiko.

Obvezni elektronski računi po 1. 1. 2015

Natisni