Evidenca prejetih računov 2010

V zgornjem delu vnosnega okna imamo vpisano najprej leto, zaporedno številko vnosa ter davčno obdobje.  Označimo lahko tudi ali gre za popravek. S kljukico 'V obračun' določimo, ali gre ta postavka v to davčno obdobje ali ne. V primeru da kljukico odstranimo, se nam v nadaljevanju izprazni polje 'Datum davčnega obdobja'. S klikom Odpri še evidenco IR se nam odpre še evidenca IR – za vnos samoobdavčitev oziroma pridobitev. V primeru, da obračunavamo DDV po plačani realizaciji, imajo taki dokumenti oznako Po nač. Plač. Realizacije.

 

V nadaljevanju so polja datum knjiženja listine, datum prejema listine, številka listine, datum listine ter datum opravljanja storitve.  Naslednje polje je datum davčnega obdobja, ki se v evidenci prejetih računov samodejno vpiše glede na datum prejema računa. Datum davčnega obdobja in s tem posledično obdobje samo  mora biti izpolnjeno, če želimo račun vključiti v obračun. Lahko pa datum davčnega obdobja popravimo ročno. V primeru, da listine ne želimo upoštevati v določenem davčnem obdobju, datum izbrišemo – s tem listino izločimo iz obračuna. Z vnosom novega datuma davčnega obdobja, se listina upošteva v drugem davčnem obdobju.

 

V nadaljevanju se polje za šifro stranke, naziv, sedež ter identifikacijsko številko. Pravilnost ID številke lahko preverimo tudi na gumbu .

 

Na polju vzorec izberemo pravilen vzorec, ki nam bo olajšal vnos posamezne vrste listine. Naslednje polje je Vrednost z DDV,  kjer vpišemo vrednost skupaj z DDV-jem.

 

Vrednost obdavčenih nabav brez DDV:

Blago in storitve (8): vpiše se vrednost iz listine, od katere je bil obračunan DDV, od vsake obdavčene nabave blaga oz. prejete storitve, ne glede na to, ali ima davčni zavezanec pravico od odbitka DDV ali ne. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 31.

 V SLO od samoobdavčitve (9): vpisujemo davčno osnovo, izkazano na prejetih računih, od nabav blaga in storitev ter danih predplačil v zvezi s temi dobavami, ko katerih je v skladu s 76.a členu ZDDV-1 plačnik DDV prejemnik dobav. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 31a.

Pridobitve (10): vpišemo vrednosti pridobitev blaga iz drugih držav članic EU. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 32

Storitve v EU samoobdavčitev v SLO (11): vpišejo se vrednosti ob prejemu določenih storitev iz druge države članice EU ali tretje države. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 32a.

Nepremičnine – del 8 (12): vpiše se vrednosti nabavljenih nepremičnin. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 34.

Druga OS – del 8 ali 9 (13): vpiše  se vrednosti nabavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 35.

 

Vrednost oproščene nabave:

Nabave in pridobitve (14): vpišejo se vrednosti oproščenih nabav na domačem trgu, oproščenih pridobitev znotraj EU, oproščenih tristranskih pridobitev blaga znotraj EU ter vrednost uvoza, ki je oproščen plačila DDV. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 33.

Nepremičnine-del 12(15): vpiše se vrednost nabavljenih nepremičnin. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 34.

Druga OS (16): vpišejo se vrednosti nabavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 35.

 

DDV, ki se ne odbija (17): vpiše se vrednost DDV, ki ga zavezanec ni odbil.

 

DDV, ki se odbija:

20% (18): vpiše vrednost odbitka DDV po stopnji 20 %. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 41.

8,5% (19): vpiše se vrednost odbitka DDV po stopnji 8,5%. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 42.

 

Pavšalno nadomestilo (20): vpiše se znesek odbitka pavšalnega nadomestila v višini 8% odkupne vrednosti. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 43.

 

Opombe (21):  neobvezno polje, za katerega se zavezanec sam odloči, kaj bo vpisoval vanj.

Natisni