Brisanje in popravljanje vknjižb

 

Podatke v posrednem knjiženju lahko popravljamo oz. brišemo na več načinov:

·      Popravljanje posameznih vknjižb – v primeru, da želimo popraviti samo določeno vknjižbo, se moramo v preglednici posrednega knjiženja postaviti na vknjižbo, ki jo bomo popravljali. Nato pritisnemo na Gumb Popravi zapis ali dvokliknemo na vrstico in se odpre vknjižba. Če želimo lahko v tej vknjižbi popravimo stranko, datum dokumenta, DUR, valuto, opis, referenco, dokument, znesek,....

·      Popravljanje knjižbe, ki je zaprta s protipostavko – v primeru, da želimo popraviti knjižbo ki zapira protipostavko, torej ima izbrano vezo, moramo tako postavko najprej odpreti. To naredimo tako, da v oknu za popravljanje vknjižbe pritisnemo tipki Ctrl + O, ki nam omogoči brisanje podatka Veza. Ko je veza pobrisana vknjižbo potrdimo z Gumbom Knjiži in šele nato lahko popravljamo ostale podatke.

·      Brisanje posameznih vknjižb – v primeru, da želimo pobrisati samo določeno vknjižbo, se moramo v preglednici Posrednega knjiženja postaviti na vknjižbo in jo pobrišemo tipko Delete na tipkovnici ali z Gumbom Briši zapis v desnem  zgornjem kotu okenca Posrednega knjiženja.

·      Brisanje podatkov v posrednem knjiženju - v spodnjem delu okna posrednega knjiženja imamo Gumb Briši. S pritiskom na ta gumb, se nam odpre okno, ki nam omogoča brisanje po Obdobju in Temeljnici ali pa, samo po Obdobju ali samo po Temeljnici. Imamo pa tudi možnost brisanja vseh vknjižb, ki so v preglednici posrednega knjiženja, s pritiskom na Gumb Briši Vse. Pri tem se za brisane vknjižbe, brišejo tudi plačilni nalogi v plačilnem prometu, če so se zapisali ob knjiženju.

Natisni