Razdelek: Prejemnik

Šifra prejemnika – mora pred tem obstajati v šifrantu Stranke, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če prejemnik ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo prejemnika dajatve že predhodno vnesli v šifrant Stranke, lahko kar vpišemo šifro prejemnika ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko za nakazila izplačil pogodbeni stranki, ki mora biti predhodno vnesena pri prejemniku na zavihku Bančni računi.

Naziv računa – naziv se izpiše na osnovi nastavitev v bančnih računih prejemnika izplačil.

Opis pogodbe – v to rubriko vnesemo poljubno besedilo, ki naj bo kratko in jedrnato, da lahko že s samim opisom identificiramo pogodbo.

Natisni