Usklajevanje zaprtih zneskov

Ta program ponovno tvori odprte postavke. Program aktiviramo, kadar podvomimo v pravilnost odprtih postavk. Na osnovi odprtih postavk se izpisujejo odprte postavke, odprti računi, obračunavajo obresti ter pišejo razni drugi pregledi.

Usklajevanje pomeni naslednje:

·      stare odprte postavke se brišejo,

·      bere se promet in vknjižbe na saldakontnih kontih ponovno tvorijo odprte postavke.

 

 

Usklajevanje zaprtih zneskov lahko poženemo za tekoče in pretekla leta.

Če se ta program med izvajanjem zaradi kakršnegakoli vzroka prekine, ga moramo ponoviti za ista obdobja.

Natisni