REK obrazci in E-davki

Ob aktiviranju zavihka se prikaže okno z naslednjimi možnimi izbirami izpisov, ki so oblikovno in vsebinsko usklajeni s predpisi:

 

Obrazec REK1

V primeru obračunavanj premij prostovoljnih pokojninskih zavarovanj vpišemo število zavarovancev PPZ, vsoto plačanih premij PPZ, število poklicnih športnikov in vsoto plačanih premij poklicnih športnikov pred izpisom obrazca.

Označimo tudi, naj se tiska obrazec za detaširane zaposlene (če so v obračunu.

Osnova IV (osnova za davek od osebnih prejemkov) se v primerih regresa ne izpiše.

Ker program OPZ podpira le  izplačevanje premij PPZ po zakonu,  se vrstica (19) Osnova VI e  (osnova za prispevke od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ZPIZ-1- nadomestila) izpiše brez zneskov.

Obrazec REK1b

Ta obrazec se tiska pri obračunu nadomestil za družinske pomočnike.

Za obračun teh nadomestil v programu OPZ morate imeti ločeno licenco OPZ z nastavitvijo obračuna družinskih pomočnikov.

V nastavitvenih podatkih obrazca je treba izbrati šifro osnove, ki se bo izpisala na obrazcu (201, 202) in vpisati naziv osnove.

Šifro osnove določite v dogovoru s pristojno enoto DURS.

Z gumbi Izvoz v XML za REK 1 in REK 1b določimo, da se podatki obrazca shranijo v obliki XML zapisa za prenos v e-davke.

Natisni