Verzija 2017.07.000

  • Računi
    • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
      • Če imajo načini plačila gotovinske prodaje izpolnjen konto, potem se ob knjiženju v dvostavno knjigovodstvo poleg ostalega pripravijo tudi vknjižbe za zapiranje odprtih postav računa. V primeru izpolnjenosti stranke se lahko odpre tudi terjatev do izdajatelja plačilnega sredstva.

Natisni