Verzija 2020.01.001 z dne 17.01.2020

 

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočen prevzem elektronskih bolniških listov (eBOL).
 • Na čarovniku za uvoz obračunskih vrstic je omogočen gumb Nastavi maske, s katerim se podatkom dodajo vodilne ničle glede na določene maske posameznih šifrantov (zaposleni, vrste obračuna, stroškovna mesta…).
 • Obračunski list
  • Izbira tiskanja Osnove za boleznine na obr. listih Običajno tiskanje (v kombinaciji z 'kot če bi delal'
  • Strnjeno tiskanje nakazil, če ima zaposleni nakazilo na samo en TRR
 • Dopolnitev izračuna poslovne uspešnosti glede na zakonodajo (Vrsta dohodka 1151)

Kadrovska evidenca

 • Možnost pošiljanja odločb o dopustu po elektronski pošti

Registracija prisotnosti

 • Omogočen varnostni sistem na urejanju urnikov.
 • Iz nastavitev urnikov je umaknjena izbira fiksnega in izmenskega urnika.

Drugi osebni prejemki

 • Omogočen vnos nastavitev pogodb brez obvezne izbire šifre vrste prejemka.

Plačilni promet

 • Na voljo je nov izpis Specifikacija plačila za seznam plačanih obveznosti po zbirnem nalogu.
 • Uvoz izpiskov - urejena povezava med zbirnimi plačili iz plačilnimi nalogi

Prejeti računi

 • Zamenjana je komponenta za prikaz slike računa

​Osnovna sredstva

 • za Najeme je dopolnjen Amortizacijski načrt obveznosti iz najema 
 • Izvozi - Priprava knjižb diskontiranih obresti - dodana kolona Napaka 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Odbitni delež
  • Odpravljena težava pri obračunavanju odbitnega deleža v primeru trimesečnih zavezancev za DDV.
 • ​v vrste prometa smo dodali nastavitev, ki omogoča avtomatizacijo spremembe prodajnih cen na predprejemu ob spremembi nabavnih cen. Možne vrednosti so Vprašaj (dosedanji način), Ne (sprememba prodjanih cen se ne izvede) in Da (sprememba prodajnih cen se izvede).
 • odpravljena težava, ko je pri vrstičnem vnosu predprejema ni blokiralo skladišč, ki so pod kontrolo WMS-a
 • odpravljena težava, ko preko okenskega vnosa vrstic predprejema ni upoštevalo varnostnega poolastila, ki preprečuje vnos fakturnih cen/vrednosti in popustov

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Prodaja darilnih kartic
    • Dodan program »Pregled vplačil« preko katerega se odpre preglednica vplačil na posamezno darilno kartico. Poleg samega vpogleda v vplačila je na tej preglednici možno izvajati še naslednje obdelave:
     • Popravki stranke, ki je vplačala na darilno kartico
     • Popravki načinov plačil, s katerim se je plačalo vplačilo
     • Stornacije vplačil na darilne kartice
     • Naknadno/ponovno tiskanje blagajniškega prejemka

Fakturiranje

 • Dopolnjena struktura xml datoteke za izvoz v miniMAX. S tem je usklajeno tudi nova davčna stopnja »Posebna nižja stopnja« in "Dobave blaga na odpoklic s prevalitvijo DDV V EU".
 • Odpravljene težave ko pri Analizi prodaje in uporabi Denarne enote za preračun ni preračunalo zneskov DDV, Stroškov prodaje in Odvisnih stroškov.
 • Odpravljene težave, ko operater nima pooblastila za CENIKI - Nabavne cene in omejen prikaz. V tem primeru poleg cenovnih podatkov ni prikazovalo tudi podatkov o zalogi.
 • Odpravljena težava pri izpisu Zbir količin in vrednosti in filtriranja po Datum opr. stor. do. Sedaj deluje enako kot na Analizi prodaje npr.
 • Ponovno omogočeno potrjevanje spremembe Naslovnika in Cen v primeru spremembe prejemnika na obstoječem dokumentu.
 • Odpravljena težava pri kopiranju starejših dokumentov pred letom 2015 ko se je pojavilo opozorilo: "Cannot insert the value NULL into column 'InvoiceID', ...

Dobavitelji in kupci

 • Spremenjeno upoštevanje količin odprtih odpremnih nalogov v primeru uporabe rezervacij. Odprti odpremni nalogi povezanih rezerviranih vrstic se odštevajo od rezervirane količine.
 • na preglednici odpremnih nalogov smo omogočili zagon izpisa Pregled konsignacij
 • API
  • AddOrder - omogočen prenos podatkov polja QuotationNumber (Številka ponudbe) do 30 znakov.
  • PostDispatchadvice – Spremenjena kontrola zaloge tako, da se upošteva Leto odpreme pri kontroli zaloge.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi – Analiza zastojev; v analizi zastojev smo uvedli dve spremembi. Prenovili smo metodologijo štetja zastojev ter omogočili uporabniku, da se pri izračunu časa zastoja odloči ali se ta izračunava na podlagi delovnih ur ali na podlagi koledarskih ur. Nastavitev se nahaja na nastavitvah programa, zavihek »Splošno«; privzeto je nastavljeno na upoštevanje delovnih ur (torej glede na privzeti delovni koledar).

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; polje »dokument« zaključenega (knjiženega) delovnega naloga se sedaj lahko spreminja na enak način, kot polja analitik glede na obstoječ varnostni sistema za spreminjanje analitik zaključenega delovnega naloga.
 • Izdelane so naslednje API metode:
  • GetProjectWorker – metoda za pridobivanje podatkov seznama delavcev.
  • GetProjectMachine – metoda za pridobivanje podatkov seznama strojev.

Obvladovanje kakovosti

 • Nastavitve – nastavite programa; na zavihku »Splošno« smo dodali možnost nastavitve privzetega (domačega) jezikovnega področja.
 • Šifranti – standardni teksti; dodana dva nova tipa standardnih tekstov (glava in noga certifikatne listine).
 • Kontrola – prevzem procesa; odpravljene težave povezane z zaključevanjem kontrolnih nalogov (nepravilno javljanje, da serije sestavin niso vnesene). V nalog PPR se več ne prenašajo sestavine materialno tehnološke sestavnice, ki so označene s podatkom »Prenos PPR=NE«.
 • Kontrola – Certifikatna listina
 • Pod meni »Kontrola« je dodana certifikatna listina
 • Izdelana je preglednica certifikatnih listin
 • Izdelana je vnosna forma certifikatne listine – zavihek »Splošno«.

Programski vmesnik API

 • odpravljena težava s storitvami v metodi PostDispatchAdvice

Davek na dodano vrednost - N

 • Knjige:
  • Urejen vnos popravkov v knjigi "Skladiščenje na odpoklic".
 • Obračuni:
  • Izpis DDV-O obrazca uskaljen z novim "Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost".
  • Priprava datoteke z oddajo obrazca DDV-O usklajena z novim "Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost".
  • Izpis RPO obrazca uskaljen z novim "Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost".
  • riprava datoteke z oddajo obrazca RPO usklajena z novim "Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost".

 Sociala, zdravstvo in obračun

 • Sociala – Poročila –  Poročila - Spremembe v obdobju: možnost izbire katere spremembe se naj prikažejo na izpisu.
 • Sociala – Socialna anamneza, Socialno delo, Evalvacija (tudi pri Fizioterapiji, Delovni terapiji, Zdravstveni negi): dodan gumb Kopiraj v nov dokument, ki skopira vsebino v nov dokument, po kliku nanj spremenite leto ali mesec in shranite.
 • Sociala – Socialna anamneza in Evalvacija: možnost uvoza podatkov iz socialne anamneze iz Sociala – Uporabnik – Socialna anamneza.
 • Sociala – Zaključek dogovora: ob dvokliku na stanovalca v spodnjem seznamu, ki že ima zaključek dogovora, lahko ponovno izpišemo njegove izpise. Če želimo v zgornjem seznamu spet videti samo aktualne stanovalce, kliknemo gumb Aktualni.
 • Delo – Skupni vnos storitev: možnost spreminjanja stolpcev pri seznamu stanovalcev. Možno je nastaviti stolpce Sprejet, Odhod, Rojstni datum, Soba, Oddelek, Lokacija.
 • Obračun – Sociala – Pošiljanje računov – Pošiljanje računov na e-mail: pokaže vse račune, tudi če niso še arhivirani. Če niso arhivirani, jih ne bo možno poslati.
 • Barve na seznamih sob: rdeča pomeni prezasedenost sobe, zelena pomeni vsaj eno prosto mesto v sobi.
 • Barve na seznamih stanovalcev: v Nastavitve – Osnovni podatki – Dodatno lahko določimo barvo s katero se barvajo stanovalci, ki so Odsotni, Odšli iz doma, Začasno sprejeti in Ostali.
 • Recepcija – Odhodi/Prihodi - Obiski: Vnesemo lahko stanovalca, zaposlenega ali poljuben tekst.
 • Generator poročil – poleg gumba Natisni dodan še gumb »V Xlsx«, ki izvozi tabelo s podatki v excel v tabelarični obliki, brez oblikovanja.

 

 

Natisni