Zavihek: Dela po pogodbi

Odpre se preglednica, v katero vnašamo izplačila, ki so predvidena po pogodbi. Vnos ni obvezen, je pa priporočljiv, ker olajša vnos izplačil pri obračunavanju, če se le-ta ponavljajo iz obračuna v obračun.

 

Vnos vrstic v preglednico:

Pogovorno okno za vnos podatkov o novem delu po pogodbi odpremo, če kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert). Podatki, ki jih vnesemo za posamezno delo po pogodbi so naslednji:

Vrsta izplačila – šifra vrste izplačila mora pred tem obstajati v šifrantu Vrste izplačil, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če iskana vrsta izplačila ni še vnesena, jo dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v razdelek Izplačila s pomočjo gumba Izberi.

Količina – program predlaga količino 1, sami lahko vnesemo poljubno količino.

Cena  – vnesemo bruto ceno za izbrano izplačilo.

Bruto / neto - vrsta cene, Neto cena se ob obračunu preračuna na bruto.

Valuta - šifra valute, v kateri je vnesena cena

Natisni