Vedno v obračunu

Gumb  doda v obračun zaposlenega vse vrste obračuna, ki imajo v Sistemu obračuna oznako "vedno v obračunu".

Natisni