verzija 2017.15.000

Pripomočki - Otvoritev leta: obdelava je dopolnjena tako, da:

  • se povezave na postavke prometov, ki so vezane na otvoritev leta in hkrati pripravljene opomine, popravijo v postavkah opomina
  • se morebitna negativna zapisana stopnja opomina zapiše kot stopnja opomina 0

Natisni