Knjiga prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti (obrazec P-RAČ-P)

V Knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti vnašamo račune, ki so vezani samo na pridobitev blaga znotraj Skupnosti. Ko se v glavnem meniju odločimo za delo s knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti, se odpre pogovorno okno Knjiga P-RAČ-P – izbira obdobja. V njem podamo obdobje, za katerega želimo vnašati ali prikazovati podatke prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti.

Odpre se nam okno s seznamom računov vezanih na  Knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti za izbrano obdobje.

Natisni