Zakaj določene račune na odprtih postavkah vidimo odprte, na karticah pa je vse zaprto?

Naredimo usklajevanje kumulative in zaprtih zneskov. Predhodno pa je potrebno arhivirati bazo trenutnega uporabnika in bazo šifrantov.

Natisni